Plébániai hirdetések 2018.10.28 - 2018.11.04


Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni:
"Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!" Többen csitították, hogy hallgasson.
Ő annál hangosabban kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam!" Jézus megállt, és így szólt: "Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak: "Bízzál, kelj fel, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott, és odasietett Jézushoz. Jézus megkérdezte: "Mit tegyek veled?"
"Mester - kérte a vak -, hogy lássak." Jézus így szólt hozzá:
"Menj, a hited meggyógyított." Nyomban visszakapta látását, és követte az úton.
(Mk 10, 35-45)

2018. OKTÓBER 28. Vasárnap. Évközi 30. vasárnap :
A kis képekre kattintva megtekintheti a hirdetés részleteit teljes méretben.

2018.10.28 Hirdetések 1.2018.10.28 Hirdetések 1.2018.10.28 Hirdetések 2.2018.10.28 Hirdetések 2.

A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely