Plébániai hirdetések 2018.12.09 - 2018.12.16


Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére,
Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt
a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idején az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: "A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét."
(Lk 3, 1-6)

2018. DECEMBER 9. Vasárnap. ADVENT 2. VASÁRNAPJA:
A kis képekre kattintva megtekintheti a hirdetés részleteit teljes méretben.

2018.12.09 Hirdetések 1.2018.12.09 Hirdetések 1.2018.12.09 Hirdetések 2.2018.12.09 Hirdetések 2.

A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely