Plébániai hirdetések 2019.03.10 - 2019.03.17


„Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult
negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem,
de végül is megéhezett. Ekkor így szólt hozzá a sátán: "Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!" De Jézus ezt felelte: "Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember." Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. "Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom - mondta -, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz." Jézus elutasította: "Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!" Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította és így szólt: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! Hisz írva van: Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak, és: Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad."
De Jézus ezt válaszolta: "Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!"
Miután a sátán minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta Jézust.”
(Lk 4, 1-13)

2019. MÁRCIUS 10. Vasárnap. Nagyböjt 1. vasárnapja :
A kis képekre kattintva megtekintheti a hirdetés részleteit teljes méretben.

2019.03.10 Hirdetések 1.2019.03.10 Hirdetések 1.2019.03.10 Hirdetések 2.2019.03.10 Hirdetések 2.

A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely