Plébániai hirdetések 2021.10.24 - 2021.10.31


„Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: "Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!" Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta: "Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt: "Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak: "Bízzál, kelj fel, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott, és odasietett Jézushoz. Jézus megkérdezte: "Mit tegyek veled?" "Mester - kérte a vak -, hogy lássak." Jézus így szólt hozzá: "Menj, a hited meggyógyított."
Nyomban visszakapta látását, és követte az úton.
(Mk 10, 46-52)

2021. OKTÓBER 24. Vasárnap - Évközi XXX. vasárnap:
A kis képekre kattintva megtekintheti a hirdetés részleteit teljes méretben.

2021.10.24 Hirdetések 1.2021.10.24 Hirdetések 1.2021.10.24 Hirdetések 2.2021.10.24 Hirdetések 2.

A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely