2009.04.26.

Húsvétvasárnap
„De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.” Róm 8, 18-19)
Április 26. vasárnap, HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA:     
                                                                      ApCsel
3,13-15.17-19      1Jn 2,1-5a      Lk 24,35-48

MAGYAROK NAGYASSZONYA TEMPLOM
(Széchenyi tér)
SZENTHÁROMSÁG TEMPLOM (Kossuth u.)
Szentmisék ideje:
7:30
Főpásztor szándékára
 
 
10:00
élő Varga Ferencnéért és családjáért
 
 
 
 
11:30
 
18:00
élő családtagokért
 
 
 
Gyóntatás a szentmisék előtt fél órával.
 
Április 27. Hétfő:                                ApCsel 6,8-15      Jn 6,22-29
szentmise 7:30 órakor                       - †Józsefért és Ilonáért.
 
Április 28. Kedd Chanel Szent Péter vt.:        ApCsel 7,51-8,1a      Jn 6,30-35                                                                                                                           
              szentmise 18:00 órakor                   - †Katalinért.
 
Április 29. Szerda SIENAI SZENT KATALIN, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE Ü.:                                       
                                                                               1Jn 1,5-2,2      Mt 11,25-30                                                                                                                            
              szentmise 7:30 órakor                     - lelki gyógyulásért.
 
Április 30. Csütörtök Szent V. Piusz pp.:         ApCsel 8,26-40      Jn 6,44-52                                                                                                                            
             Szentségimádás 17:30 órakor
szentmise 18:00 órakor                     - †Pozsgai Istvánért és családtagokért.
 
Május 1. Péntek Szent József a munkás.:      Ter 1,26-2,3      Mt 13,54-58                                                                                                                            
              szentmise 7:30 órakor                     - Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért. utána Lorettói litánia
 
Május 2. Szombat Szent Atanáz pk.:   ApCsel 9,31-42      Jn 6,60-69                                                                                                                           
Szentmise az esztergomi bazilikában, Mindszenty József halálának évfordulóján 10:30 órakor. Ministránsainknak zarándoklat, találkozás 9:00 órakor a templom előtt. A szülőket is hívom!
Szentháromság (kis) templomban szentmise 16:30 órakor.Utána lorettól litánia.
 
Május 3. vasárnap, HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA:      
                                                                      ApCsel
4,8-12      1Jn 3,1-2      Jn 10,11-18

MAGYAROK NAGYASSZONYA TEMPLOM
(Széchenyi tér)
SZENTHÁROMSÁG TEMPLOM (Kossuth u.)
Szentmisék ideje:
7:30
Kenyeres család elhunyt tagjaiért
 
 
10:00
Egyházközségért
 
 
 
 
11:30
 
17:30
Lorettói litánia
 
 
18:00
†Miklósért,szülőkért,testvérekért,rokonokért
 
 
Elsővasárnapi perselygyűjtés, a templom javára
 
Templomunkban, 2009. május 3-án (vasárnap) 18:00 órakor
Szent Pál évéhez kapcsolódó lelki programsorozat negyedik, befejező alkalma.

 Szentmisét és szentbeszédet tart:
Dr. KRÁNITZ MIHÁLY teológiai professzor
a PPKE Fundamentál teológia tanszékvezetője.
Szentbeszéd témája: Szent Pál és az imádság. Lelki élet az ősegyházban.

Az Imaapostolság szándékai:
Általános:
Hogy a világiak és a keresztény közösségek felelős előmozdítói legyenek a papi és szerzetesi hivatásoknak.
Missziós:
Hogy az újabb alapítású katolikus egyházak, az Úr iránt a hit ajándékáért érzett hálából legyenek készek az Egyház egyetemes küldetésében való részesedésre, felajánlván kész-ségüket arra, hogy az egész világban hirdessék az evangéliumot.
 
A II. Vatikáni Zsinat
SACROSANCTUM CONCILIUM
kezdetű konstitúciója a szent liturgiáról.
III. A szent liturgia megújítása

21. Az Egyház mint jóságos anya -- hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét -- gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alávetett összetevőkből áll, melyek az idők folyamán változhatnak, s változniuk is kell, ha netalán olyan elemek épültek be, melyek a liturgia benső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak.
Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, s így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyen fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
Ezért a Szentséges Zsinat ezeket az általános szabályokat állapította meg: A) Általános irányelvek

22. 1. § A szent liturgia irányítása egyedül az egyházi tekintélytől függ: az Apostoli Szentszékre és a jogszabályok szerint a püspökre tartozik.

2. § A jogtól megállapított mértékben a liturgia irányítása a bizonyos területekre törvényesen fölállított különféle jellegű püspöki karokra is tartozik a körülírt határokon belül.

3. § Éppen ezért egyáltalán senki másnak, még a papnak sincs megengedve, hogy saját elgondolása szerint a liturgiához valamit hozzáadjon, abból valamit elvegyen, vagy abban valamit megváltoztasson.

 

A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely