Hirdetések

2011.02.13.

„Meg ne vesd soha a fáradságos munkát, a földművelést se, amit Isten rendelt. Ne sorold magadat a bűnösök közé, gondolj a haragra, amely nem késik. Alázkodj meg mélyen, mert tűz s férgek pusztítják el az istentelent. Semmi pénzért ne add el a barátodat, még Ofir aranyáért se igaz testvéredet. A bölcs és jó asszonyra ne nézz megvetéssel, mert vonzalma aranynál többet ér.
Ha barmaid vannak, legyen rajtuk a szemed, és ha használhatók, tartsd meg őket magadnak.
Ha fiaid vannak, tanítsd őket fegyelemre, és kicsi kortól kezdve hajlítsd meg nyakukat.
Ha lányaid vannak, vigyázz a testükre, ne légy elnéző irányukban.
Ha lányodat férjhez adod, nagy dolgot művelsz,
de csak értelmes emberhez add hozzá feleségül.”
(Sir 7,15-25)

Február 13. vasárnap, évközi 6. vasárnap

2011.02.06.

„Eszedbe ne jusson a bűnt ismételni, hisz egyetlen bűnöd sem marad büntetlen.
Ne mondd: "Isten látja, mily sokat áldozok, és majd elfogadja, amit neki adok."
Ne légy kishitű, amikor imádkozol, és ha jót akarsz tenni, ne halogasd.
Az elkeseredett embert ne nevesd ki, mert aki megalázta, föl is emelheti.
Sem testvéred, sem barátod ellen ne koholj soha semmi hazugságot.
Sose leld kedvedet semmi hazugságban, mert a hazugságból jó nem származhat.
Ne kérkedj szavaddal a vének gyűlésében, és ha imádkozol, ne szaporítsd a szót.
Meg ne vesd soha a fáradságos munkát, a földművelést se, amit Isten rendelt.”
(Sir 7,8-15)

Február 06. vasárnap, évközi 5. vasárnap

2011.01.30.

„Ne tégy semmi rosszat, és nem ér semmi rossz. Kerüld a bűnt, s a bűn is elkerül.
Fiam, ne vesd a barázdába jogtalanság magvát, nehogy hétszeresen kelljen learatnod.
Ne kérd az Istentől uralkodók trónját, se pedig díszhelyet ne kérj a királytól.
Az Úr előtt ne tartsd magadat igaznak, és a király előtt ne játszd a nagy bölcset.
Ne áhítozz arra, hogy bíró lehess, ha nincs elég erőd, hogy kiirtsd a rosszat, mert hátha megijedsz a hatalmasoktól, és veszélybe kerül becsületed. Ne bántsd meg semmivel a város gyűlését, s vigyázz, el ne bukjál a nép szeme láttán.
Eszedbe ne jusson a bűnt ismételni, hisz egyetlen bűnöd sem marad büntetlen.”
(Sir 7,1-8)

Január 30. vasárnap, évközi 4. vasárnap

2011.01.23.

„Ne tégy semmi rosszat, és nem ér semmi rossz. Kerüld a bűnt, s a bűn is elkerül.
Fiam, ne vesd a barázdába jogtalanság magvát, nehogy hétszeresen kelljen learatnod.
Ne kérd az Istentől uralkodók trónját, se pedig díszhelyet ne kérj a királytól.
Az Úr előtt ne tartsd magadat igaznak, és a király előtt ne játszd a nagy bölcset.
Ne áhítozz arra, hogy bíró lehess, ha nincs elég erőd, hogy kiirtsd a rosszat, mert hátha megijedsz a hatalmasoktól, és veszélybe kerül becsületed.
Ne bántsd meg semmivel a város gyűlését, s vigyázz, el ne bukjál a nép szeme láttán.
Eszedbe ne jusson a bűnt ismételni, hisz egyetlen bűnöd sem marad büntetlen.”
(Sir 6,33-37)

Január 23. vasárnap, évközi 3. vasárnap

2011.01.16.

„Ha akarsz, tanulhatsz, és bölcs lesz belőled, hogyha a füledet felém fordítod.
Szegődj szívesen az öregekhez, és ahhoz csatlakozz, akit bölcsnek ítélsz.
Szívesen hallgasd meg Isten minden szavát, s ne hagyj észrevétlen egyetlen bölcs mondást se. Nézz körül, kiben van bölcsesség és korán keresd fel, koptassa el lábad házának küszöbét. Elmélkedjél sokat az Úr törvényein, s az ő parancsain gondolkodj szüntelen.
Akkor megvigasztalja majd a szíved, s megadja neked a kívánt bölcsességet.”
(Sir 6,33-37)

Január 16. vasárnap, évközi 2. vasárnap

2011.01.09.

„A bölcsesség bilincsét rakd a lábadra, a nyakadat meg hajtsd az igájába. Hajtsd alá a vállad, s hordozzad a terhét, a gyeplőit ne und meg sohasem. Közeledj felé szíveddel-lelkeddel, és minden erőddel tarts ki az útjain. Keresd csak, járj utána s biztosan rátalálsz, s hogyha megtalálod, ne engedd el többé. Végül megtalálod nála nyugalmadat, és csupa gyönyörré változik számodra. Erős támaszul szolgálnak majd bilincsei, nyakláncai pedig pompás öltözékül. Igájából aranypálca válik, gyeplőiből meg bíborszínű szalag. Magadra öltöd majd, mint pompás díszruhát, ékes koszorúként a fejedre teszed. Tanulhatsz, fiam, ha kedved van hozzá, és ha idefigyelsz, okosabb leszel.
Ha akarsz, tanulhatsz, és bölcs lesz belőled, hogyha a füledet felém fordítod.(Sir 6,24-33)

Január 9. vasárnap, URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE Ü.

2011.01.02.

„Aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is. Fiam, tanulj ifjúságodtól fogva, és még ősz fejjel is gyarapodj a bölcsességben.
Legyen rá gondod, mint a szántóvetőnek, akkor majd bőséges termést várhatsz tőle. Kevés gondod lesz a megmunkálásával, s rövid idő múltán ízleled gyümölcsét. A balgatag ember nyersnek érzi ízét, s nem tart ki mellette az, aki ostoba. Úgy érzi, súlyos kő nehezedik rá, és nem késlekedik lerázni magáról. A bölcsesség olyan, mint a neve mondja, érte nem sokan szoktak lelkesedni. Figyelj, fiam, s vedd át gondolataimat, ne vesd meg, amit tanácsolok neked. A bölcsesség bilincsét rakd a lábadra, a nyakadat meg hajtsd az igájába.” (Sir 6,17-24)

Január 2. vasárnap, URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) FÜ.

2010.12.26.

„A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát; akik az Urat félik, találhatnak ilyet. Aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is. Fiam, tanulj ifjúságodtól fogva, és még ősz fejjel is gyarapodj a bölcsességben. Legyen rá gondod, mint a szántóvetőnek, akkor majd bőséges termést várhatsz tőle. Kevés gondod lesz a megmunkálásával, s rövid idő múltán ízleled gyümölcsét. A balgatag ember nyersnek érzi ízét, s nem tart ki mellette az, aki ostoba. Úgy érzi, súlyos kő nehezedik rá, és nem késlekedik lerázni magáról. A bölcsesség olyan, mint a neve mondja, érte nem sokan szoktak lelkesedni.” (Sir 6,14-7)

December 26. vasárnap, A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF Ü.

2010.12.19.

„Sose hagyatkozz a vagyonodra, s ne mondd hetvenkedve: elég javam van.
Ne kívánság és vagyon szabja meg utadat, szívednek ösztönös vágyait ne kövesd.
Ne kérdezd hencegve: "Ki parancsol nekem?" Mert az Úr nem késik, hogy észre térítsen. Ne mondd: "Vétkeztem és mi bántódás ért?" Mert az Isten tovább bírja kitartással. És a bocsánatot ne vedd oly biztosra, hogy bűnt bűnre halmozz annak tudatában. Ne mondd: "Olyan nagy az Isten irgalma, hogy tengernyi bűnöm is elnézi." Igaz, hogy irgalmas, de ha kell, haragszik, és a bűnös ellen fordul indulata.
Halogatás nélkül térj hát az Úrhoz, megtérésed napját ne halaszd későbbre, mert az Úr haragja váratlanul kitör, és elragad az ítélet napján.” (Sir 5,1-7)

December 19. vasárnap, ADVENT 4. vasárnapja.

2010.12.12.

„Ne hallgass, ha szavad mentségül szolgálhat, s ne rejtsd véka alá a bölcsességedet. Mert hát a bölcsesség a szóban nyilvánul meg, az okosság pedig a nyelv válaszában. Az igazságnak sohase mondj ellent, tudatlanságodért bízvást szégyenkezhetsz. Bűnödet ne szégyelld sose megvallani, és ne szegülj szembe a folyó sodrával. Félkegyelműnek ne állj szolgálatába, ne keresd a hatalmasok kegyét, ha döntesz. Halálod napjáig küzdj az igazságért, maga Isten, az Úr harcol akkor érted. Ne légy nagyot mondó, nyelveddel hősködő, mihaszna, és hanyag a munkádban.” (Sir 4,23-29)

December 12. vasárnap, ADVENT 3. vasárnapja.

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely