Hirdetések

2010.12.26.

„A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát; akik az Urat félik, találhatnak ilyet. Aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is. Fiam, tanulj ifjúságodtól fogva, és még ősz fejjel is gyarapodj a bölcsességben. Legyen rá gondod, mint a szántóvetőnek, akkor majd bőséges termést várhatsz tőle. Kevés gondod lesz a megmunkálásával, s rövid idő múltán ízleled gyümölcsét. A balgatag ember nyersnek érzi ízét, s nem tart ki mellette az, aki ostoba. Úgy érzi, súlyos kő nehezedik rá, és nem késlekedik lerázni magáról. A bölcsesség olyan, mint a neve mondja, érte nem sokan szoktak lelkesedni.” (Sir 6,14-7)

December 26. vasárnap, A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF Ü.

2010.12.19.

„Sose hagyatkozz a vagyonodra, s ne mondd hetvenkedve: elég javam van.
Ne kívánság és vagyon szabja meg utadat, szívednek ösztönös vágyait ne kövesd.
Ne kérdezd hencegve: "Ki parancsol nekem?" Mert az Úr nem késik, hogy észre térítsen. Ne mondd: "Vétkeztem és mi bántódás ért?" Mert az Isten tovább bírja kitartással. És a bocsánatot ne vedd oly biztosra, hogy bűnt bűnre halmozz annak tudatában. Ne mondd: "Olyan nagy az Isten irgalma, hogy tengernyi bűnöm is elnézi." Igaz, hogy irgalmas, de ha kell, haragszik, és a bűnös ellen fordul indulata.
Halogatás nélkül térj hát az Úrhoz, megtérésed napját ne halaszd későbbre, mert az Úr haragja váratlanul kitör, és elragad az ítélet napján.” (Sir 5,1-7)

December 19. vasárnap, ADVENT 4. vasárnapja.

2010.12.12.

„Ne hallgass, ha szavad mentségül szolgálhat, s ne rejtsd véka alá a bölcsességedet. Mert hát a bölcsesség a szóban nyilvánul meg, az okosság pedig a nyelv válaszában. Az igazságnak sohase mondj ellent, tudatlanságodért bízvást szégyenkezhetsz. Bűnödet ne szégyelld sose megvallani, és ne szegülj szembe a folyó sodrával. Félkegyelműnek ne állj szolgálatába, ne keresd a hatalmasok kegyét, ha döntesz. Halálod napjáig küzdj az igazságért, maga Isten, az Úr harcol akkor érted. Ne légy nagyot mondó, nyelveddel hősködő, mihaszna, és hanyag a munkádban.” (Sir 4,23-29)

December 12. vasárnap, ADVENT 3. vasárnapja.

2010.12.05.

„Aki benne bízik, örökségül kapja, még utódai is örülhetnek neki. Kanyargós utakon vezeti először, hagyja, hogy félelem s rettegés szállja meg. Addig fegyelmezi, míg megbízhat benne, és próbára teszi törvényei révén. Aztán újra egyenes utakon vezérli, s kinyilatkoztatja előtte titkait. Ha eltántorodik, akkor cserben hagyja, s odadobja martalékul szenvedélyeinek. Fiam, mérd fel helyzetedet és kerüld a rosszat, és saját magadért sose szégyenkezzél. Van szégyenérzet, ami bűnnek melegágya, s van szégyenérzet, ami dicsőség és kegyelem. Ne légy túl szigorú önmagaddal szemben, s ne kelljen vesztedre szégyellned magadat. Ne hallgass, ha szavad mentségül szolgálhat, s ne rejtsd véka alá a bölcsességedet.” (Sir 4,16-23)

December 05. vasárnap, ADVENT 2. vasárnapja.

2010.11.28.

„Az árvákhoz olyan légy, mintha apjuk volnál, s mintha férjük volnál, légy olyan az özvegyekhez. Így leszel a Magasságbeli fia, és ő jobban fog szeretni tégedet, mint tulajdon anyád. A bölcsesség jóra neveli fiait, s aki keresi, azt mind fölemeli.
Aki szereti, az az életet szereti, öröm tölti el, aki reggeltől keresi.
Aki birtokba veszi, dicsőség örököse, és megáldja az Úr, bárhová visz útja.
Szentélyben szolgálnak, akik szolgálják őt, és akik szeretik, azok az Úr kedveltjei.
Aki rá hallgat, az helyesen ítél, biztonságban van, aki közelében lakik.
Aki benne bízik, örökségül kapja, még utódai is örülhetnek neki.”
(Sir 4,10-16)

November 28. vasárnap, ADVENT 1. vasárnapja.

2010.11.21.

„Fiam, a szegénytől el ne vedd kenyerét, s ne hagyd elepedni az elnyomott szemét.
Ne nézd el, hogyha szenved az éhező, és a tanácstalant ne keserítsd meg.
A szerencsétlenhez ne légy kemény szívű, ne hagyd epekedni adományod után.
Ne utasítsd el a gyámoltalan szegényt, a szűkölködőtől ne fordítsd el arcod.
Ne fordítsd el szemed a szükségben levőtől, s ne adj neki okot, hogy átkot szórjon rád.
Mert hogyha megátkoz lelke fájdalmában, meghallgatja átkát a Teremtő.
Légy rajta, hogy szeressen az (egész) közösség, s a rangosak előtt hajtsd meg a fejedet.
Figyelj oda a szegény szavára s viszonozd szívesen köszönését.
Üldözői elől mentsd meg, kit üldöznek, és ne légy gyáva, amikor ítélkezel.” (Sir 4,1-9)

November 21. vasárnap, KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA, FÜ.

2010.11.14.

„Fennhéjázásukban sokan eltévedtek, nagyzó hóbortjukba belezavarodtak.
Gonosz véget ér a megátalkodott szív, elvész a veszélyben, aki azt szereti.
A dacos szív sok szenvedést okoz magának, és a bűnös ember bűnökre bűnt halmoz. Nincs gyógyír a gőgös embernek sebére, a gonoszság vert benne gyökeret.
A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a bölcs kívánsága: a rá hallgató fül.
Vízzel oltják el a lobogó tűzlángot, az irgalmas szeretet bűnöket engesztel.
Aki a jótettet viszonozza, gondol a jövőre, s amely napon meginog, biztos támaszra lel.”
(Sir 3,24-31)

November 14. vasárnap, Évközi 33. vasárnap.

2010.11.07.

„Gonosz, aki semmibe sem veszi az apját, azt, aki bántja az anyját, megátkozza az Úr.
Fiam, alázattal vidd végbe tetteid, és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál.
Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, akkor majd kegyelmet találsz az Istennél.
Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak. Ami túl nehéz neked, azt ne kutasd, és ami erődön felül van, azt ne vizsgáld. Amit előírtak neked, azzal törődj, ami el van rejtve, azért ne bajlódj. Amihez kevés az erőd, azzal ne kínlódjál; olyan tanítást kaptál, amely meghaladja az ember értelmét. Fennhéjázásukban sokan eltévedtek, nagyzó hóbortjukba belezavarodtak.”
(Sir 3,16-24)

November 7. vasárnap, Évközi 32. vasárnap.

2010.10.31.

„Fiam! Szóban s tettben tiszteld apádat, hogy az ő áldása szálljon életedre.
Az apa áldása védi a fiak házát, az anya átka szétzúzza alapját. Apádat gyalázva ne akarj feltűnni, mert apád szégyene neked sem dicsőség. A férfi dicsősége apja becsülete, a becstelen anya szégyene a gyermekeknek. Fiam, legyen gondod elaggott apádra, és ne szomorítsd meg életed egy napján se! Nézd el neki, ha értelme csökken, ne vesd meg, ha virágjában van is életed. Nem felejtik el, ha szánod apádat, elszámolják neked majd a bűneidért. Balsorsodnak napján gondol rád az Isten, s mint dér a melegben, eltűnnek bűneid.”
(Sir 3,8-15)

Október 31. vasárnap, Évközi 31. vasárnap.

2010.10.24.

„Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk az emberek kezébe, mert amilyen nagy ő, éppoly nagy irgalma. Rám hallgassatok fiaim, atyátokra, s tartsátok meg szavam, hogy üdvöt nyerjetek. Az Úr az apát többre nézi gyermekeinél, s az anyának jogot ad fiai fölött. Aki tiszteli apját, levezekli bűneit,
s aki becsüli anyját, az kincset gyűjt magának. Aki tiszteli apját, az majd örülhet fiainak, s meghallgatást nyer, hogyha imádkozik. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s az Úrnak szolgál, aki anyját felüdíti: szüleit szolgálva Istennek is szolgál!”
(Sir 2, 18-3,7)

Október 24. vasárnap, Évközi 30. MISSZIÓS vasárnap.

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely