Hirdetések

2010.10.17.

„Nézzétek a letűnt nemzedékek sorát: melyik szégyenült meg, ha Istenben bízott? Az állhatatosak közül kit hagyott el? S kinek feje fölött nézett el, ha hívta?
Mert jóságos az Isten és fölötte irgalmas, megbocsátja a bűnt és segít a balsorsban.
Jaj a gyáváknak és a tétováknak, jaj a bűnösnek, aki kettős játékot űz.
Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat.
Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember: mit teszel majd, hogyha meglátogat az Úr?
Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az útjain járnak, akik őt szeretik.
Akik félik az Urat, keresik a kedvét, és akik szeretik, törvényében élnek.
Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal.” (Sir 2, 10-17)

Október 17. vasárnap, Évközi 29. vasárnap.

2010.10.10.

„Nézzétek a letűnt nemzedékek sorát: melyik szégyenült meg, ha Istenben bízott? Az állhatatosak közül kit hagyott el? S kinek feje fölött nézett el, ha hívta?
Mert jóságos az Isten és fölötte irgalmas, megbocsátja a bűnt és segít a balsorsban.
Jaj a gyáváknak és a tétováknak, jaj a bűnösnek, aki kettős játékot űz.
Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat.
Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember: mit teszel majd, hogyha meglátogat az Úr?
Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az útjain járnak, akik őt szeretik.
Akik félik az Urat, keresik a kedvét, és akik szeretik, törvényében élnek.
Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal.” (Sir 2, 1-9)

Október 10. vasárnap, Évközi 28. vasárnap.

2010.10.03.

„Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra. Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit.Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tőle, hogy életed végén majd felmagasztaljon. Mindent, ami rád szakad, tűrj el békességgel, maradj hűséges a megaláztatásban.Mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és reménykedj benne. Akik Istent félitek, várjátok kegyelmét, ne hagyjátok el, nehogy elessetek. Akik Istent félitek, benne reméljetek, akkor nem marad el a jutalmatok. Akik Istent félitek, jókat reméljetek, szüntelen örömet és irgalmasságot.” (Sir 2, 1-9)

Október 3. vasárnap, Évközi 27. vasárnap.

2010.09.26.

„Ha bölcs akarsz lenni, tartsd meg a parancsokat, akkor majd elhalmoz vele az Úr. Az Úrnak félelme bölcsesség és műveltség, s ami kedves neki, az a hűség és szelídség. Az Úr félelmével sose szegülj szembe, és megosztott szívvel ne járulj eléje. Ne légy képmutató az emberek előtt, és ügyelj gondosan ajkadnak szavára.
Ne bízd el magadat, mert hátha elesel, s magad hozol ezzel szégyent a fejedre. Mert az Úr feltárja, amit te elrejtesz, és az egybegyűltek előtt a földre sújt. Ott kiderül, hogy nem vagy istenfélő, és hogy a szíved csalással van tele.”
(Sir 1, 26-30)

Szeptember 26. vasárnap, Évközi 26. vasárnap - Szentírás vasárnapja.

2010.09.19.

„A legfőbb bölcsesség az Úrnak félelme: békét s egészséget teremt maga körül.
Látta, megszámlálta: okosságot ad és érteni tudást, s dicsővé teszi, aki ragaszkodik hozzá. A bölcsesség gyökere az Úrnak félelme, az ágai pedig napok sokasága.
Haragja a gonoszt nem teszi igazzá, inkább földre rántja haragjának súlya.
A türelmes kitart egy ideig, s ha az eltelt, örömben lesz része.
Hallgat, amíg el nem jön a beszéd ideje, bölcsességét aztán sok száj magasztalja.
A bölcsesség kincse a (sok) okos mondás, a bűnös irtózik Isten félelmétől.
Ha bölcs akarsz lenni, tartsd meg a parancsokat,
akkor majd elhalmoz vele az Úr.” (Sir 1, 18-26)

Szeptember 19. vasárnap, Évközi 25. vasárnap.

2010.09.12.

„Az Úrnak félelme tisztesség, dicsőség, csupa vidámság és ünnepi koszorú. Az Úrnak félelme üdíti a szívet, ujjongó örömet ad s hosszú életet. Jó véget ér, aki tiszteli az Urat, halálának napján irigykedve nézik. A bölcsesség kezdete az Úr félelme; már anyjuk méhében megkapják a hűek. Az emberi szívekben biztos alapra lelt, szilárdan fog állni utódaikban is. A bölcsesség telje az Úrnak félelme, gyümölcsei egészen megittasítanak.
Megtölti házukat csupa drágasággal, szép alkotásaival a csűrük megtelik.
A legfőbb bölcsesség az Úrnak félelme: békét s egészséget teremt maga körül.”
(Sir 1, 11-18)

Szeptember 12. vasárnap, Évközi 24. vasárnap.

2010.09.05

„Az Úrnak félelme tisztesség, dicsőség, csupa vidámság és ünnepi koszorú.
Az Úrnak félelme üdíti a szívet, ujjongó örömet ad s hosszú életet. Jó véget ér, aki tiszteli az Urat, halálának napján irigykedve nézik. A bölcsesség kezdete az Úr félelme; már anyjuk méhében megkapják a hűek. Az emberi szívekben biztos alapra lelt, szilárdan fog állni utódaikban is. A bölcsesség telje az Úrnak félelme, gyümölcsei egészen megittasítanak. Megtölti házukat csupa drágasággal, szép alkotásaival a csűrük megtelik. A legfőbb bölcsesség az Úrnak félelme: békét s egészséget teremt maga körül.”
(Sir 1, 1-9)

Szeptember 5. vasárnap, Évközi 23. vasárnap.

2010.08.29.

Papság éve
„Minden bölcsességnek az Úr a forrása, örök időkre otthon van az nála.
A tenger homokját, az eső cseppjeit s a letűnt idő napjait ki vehetné számba?
Az ég magasságát, a földnek szélességét, s a tenger mélységét ki tudná megmérni?
Minden más dolognál előbb teremtette a bölcsességet, öröktől fogva az okosságot.
A bölcsesség gyökere ki előtt tárul fel, avagy ki láthatott bele terveibe?
Csak egyetlen bölcs van, s roppant félelmetes, ahogy a trónján ül és onnan országol: az Úr! Ő teremtette meg, látta, számba vette és kiárasztotta minden műveire.”
(Sir 1, 1-9)

Augusztus 29. vasárnap, Évközi 22. vasárnap.

2010.08.22.

Papság éve
„De sújtotta is őket a vakság, úgy mint azokat ott az igaznak ajtaja előtt, amikor a sűrű sötétségben mindegyik kereste a saját ajtajának bejáratát. Az elemek ugyanis átalakulnak, ahogy a húros hangszerben is a hangoktól függően változik a dallam, noha mindegyik megtartja a maga zengését. Ez világlik ki a történtek tüzetes szemléletéből. A szárazföldi lények ugyanis vízivé változtak, és az úszó állatok kimentek a szárazra. A tűz felfokozta erejét a vízben, a víz pedig megfeledkezett oltó természetéről. A lángok azonban nem emésztették föl a bennük járó mulandó lények testét, és nem olvasztották el a könnyen olvadó égi eledelt, amely jéghez hasonlított. Mindezekben ugyanis naggyá és dicsővé tetted, Uram, népedet, soha sem feledkeztél meg róla, és mindig és mindenütt vele voltál.”
(Bölcs 19, 17-22)

Augusztus 22. vasárnap, Évközi 21. vasárnap.

2010.08.15.

Papság éve
„De a büntetések sem jöttek a bűnösökre anélkül, hogy heves mennydörgésben jelek ne előzték volna meg őket. Mert méltán szenvedtek gonosz tetteik miatt. Hisz ádáz gyűlöletet tápláltak magukban az idegenekkel szemben. Mások ismeretlen jövevényeket nem fogadtak be, ők azonban érdemekben gazdag vendégeket vetettek szolgaságra. De még egyet! Azért is számadásra vonják őket, mert míg azok az idegeneket rögtön gyűlölködve fogadták, addig ezek ünnepségek közt befogadták őket, s miután már egyazon jogok részesei lettek, súlyos robottal sanyargatták őket. De sújtotta is őket a vakság, úgy mint azokat ott az igaznak ajtaja előtt, amikor a sűrű sötétségben mindegyik kereste a saját ajtajának bejáratát.” (Bölcs 19, 13-17)

Augusztus 15. vasárnap, Évközi 20. vasárnap.

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely