Hirdetések

2009.06.21.

Évközi 12. vasárnap

„De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Ezért meg van írva: "Milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz." De nem mindnyájan engedelmeskednek az evangéliumnak. Ezért kérdi Izajás is: "Uram, ki fogadja hittel a szavunkat?" A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából.” (Róm 10,14-17)  

Június 21. vasárnap Évközi 12. vasárnap

2009.06.14.

Úrnapja

„Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál.”
(Róm 10, 9-10)

Június 14. vasárnap, KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA.

2009.06.07.

Szentháromság vasárnap

„Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse?
S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Ezért meg van írva:
"Milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz."
(Róm
8, 32)

Június 7. vasárnap, SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA. 

2009.05.31.

Pünküsd 2009

„Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
(Róm 8, 32)

2009.05.24.

Húsvétvasárnap

„Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.”
(Róm 8, 30)


2009.05.17.

Húsvétvasárnap
„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.” (Róm 8, 28-29)
Május 17. vasárnap, HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

2009.05.10.

Húsvétvasárnap
„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.” (Róm 8, 26)
Május 10. vasárnap, HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

2009.05.04.

Húsvétvasárnap
„„Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan.” (Róm 8, 24-25)
Május 3. vasárnap, HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

2009.04.26.

Húsvétvasárnap
„De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.” Róm 8, 18-19)
Április 26. vasárnap, HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

2009.04.19.

Isteni irgalmasság

„A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8, 16)

 
Április 19. vasárnap, HÚSVÉT 2. VASÁRNAP, AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely