Hirdetések

2009.11.01.

Papság éve

„Ne törekedjetek a halálba életetek elhibázott útján, ne siettessétek romlásotokat kezetek tetteivel!
Mert a halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők pusztulásában.
Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világ teremtményei az üdvösségre szolgálnak.
Nincs bennük pusztító méreg, és a földön nem az alvilág uralkodik.
Mert az igazságosság halhatatlan.”
(Bölcs 1,12-15)

November 1. vasárnap Évközi 31. vasárnap, MINDENSZENTEK FÜ

2009.10.25.

Papság éve

„Ezért nem marad rejtekben senki sem, aki igazságtalanul beszél, és nem kerüli el a büntető igazságosság.
Mert az istentelen terveit vizsgálat alá vetik; beszédének híre az Úr elé kerül, hogy gonoszságai elvegyék büntetésüket, hiszen mindent meghall a féltékeny fül, és a leghalkabb zúgolódás moraja sem marad titokban. Kerüljétek hát a hasztalan zúgolódást, óvjátok nyelveteket a rágalmazástól, mert a titkos beszéd sem marad büntetlen, s a száj, amely hazudik, megöli a lelket.”
(Bölcs 1,8-11)

Október 25. vasárnap Évközi 30. vasárnap

2009.10.18.

Papság éve

„Gonosz szándékú lélekbe nem tér be a bölcsesség, és nem vesz lakást olyan testben, amely a bűnnek szolgál.
Hisz a fegyelem szent lelke menekül a hamisságtól, távol tartja magát az esztelen gondolatoktól, és elriad, mihelyt igazságtalanság közelít. Emberbarát lélek a bölcsesség, de nem hagyhatja büntetlenül a káromlót ajkai miatt. Mert Isten belelát a veséjébe, ismeri a szívét és hallja a szavait.
Mert az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, tud minden szóról.”
(Bölcs 1,4-7)

Október 18. vasárnap Évközi 29. vasárnap

2009.10.11.

Papság éve

„Szeressétek az igazságot, ti, akik ítélkeztek a föld fölött! Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és keressétek szívetek egyszerűségében!
Mert azok, akik nem kísértik, megtalálják, és azoknak, akik nem bizalmatlanok iránta, kinyilvánítja magát. „ (Bölcs 1,1-2)

Október 11. vasárnap Évközi 28. vasárnap

2009.10.04.

Papság éve

„Annak pedig, akinek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a próféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertté tettek, hogy így a hit befogadására eljussanak: neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség
Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Amen.” (Róm 15, 29-30)

Október 4. vasárnap Évközi 27. vasárnap

2009.09.27.

Papság éve

„Meg vagyok róla győződve, hogy amikor elmegyek hozzátok, Krisztus bő áldásával érkezem.
Kérlek benneteket, testvérek, a mi Urunk, Jézus Krisztusra s a Szentlélek szeretetére, legyetek segítségemre: imádkozzatok értem Istenhez…”
(Róm 15, 29-30)

Szeptember 27. vasárnap Évközi 26. vasárnap

2009.09.20.

Papság éve

„Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Meg vagyok róla győződve, testvéreim, hogy tele vagytok jóindulattal, s bővelkedtek minden tudással, hogy egymást figyelmeztessétek.” (Róm 15, 13-14)

Szeptember 20. vasárnap Évközi 25. vasárnap

2009.09.13.

Papság éve

„Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére.” (Róm 15, 5-7)

Szeptember 13. vasárnap Évközi 24. vasárnap

2009.09.06.

Papság éve

„Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem ahogy írva van róla: "Gyalázóid szidalmai rám hullottak.” Amit hajdan megírtak, azt tanulságul írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére.”
(Róm 15, 1-4)

Szeptember 6. vasárnap Évközi 23. vasárnap

2009.08.23.

Papság éve

„Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen.
Karoljátok fel a hitben gyengét, anélkül, hogy felfogását elítélnétek.”
(Róm 13, 12-14;14, 1)

Augusztus 23. vasárnap Évközi 21. vasárnap

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely