Hirdetések

2009.04.26.

Húsvétvasárnap
„De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.” Róm 8, 18-19)
Április 26. vasárnap, HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

2009.04.19.

Isteni irgalmasság

„A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8, 16)

 
Április 19. vasárnap, HÚSVÉT 2. VASÁRNAP, AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

2009.04.12.

Húsvétvasárnap
"Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!”(Róm 8, 15)
Április 12. vasárnap, HÚSVÉTVASÁRNAP, KRISZTUS FELTÁMADÁSA

2009.04.06.

Virágvasárnap 2009.04.05.
Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által..” (Róm 8, 11)"

2009.03.29.

Szent Pál apostol éve
„Most azonban felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Ró m 6, 22-23)
Március 29. vasárnap, Nagyböjt 5. vasárnapja

2009.03.22.

Szent Pál apostol éve
„De hála Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok, most már szívből engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyet kaptatok.
A bűntől megszabadulva az igazság szolgái lettetek.” (Róm 6, 17-18)
Március 22. vasárnap, Nagyböjt 4. vasárnapja:

2009.03.15.

Szent Pál apostol éve
   „Ne adjátok át tagjaitokat a bűnnek a gonoszság eszközeként, hanem mint a halálból életre keltek, adjátok magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek az Istennek.
A bűn ugyanis többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alá vetve éltek, hanem a kegyelemben”. (Róm 6, 13-14)
Március 15. vasárnap, Nagyböjt 3. vasárnapja

2009.03.08.

Szent Pál apostol éve
    „Aki meghalt, az egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, aki azonban él, az Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban.” (Róm 6, 10-11)
Március 8. vasárnap, Nagyböjt 2. vasárnapja:

2009.03.01.

Szent Pál apostol éve
„Mert ha halálának hasonlóságában egybenőttünk vele, úgy leszünk feltámadásában is. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűn teste elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek.” (Róm 6, 5-6)

 

Március 1. vasárnap, Nagyböjt 1. vasárnapja

2009.02.22.

Szent Pál apostol éve
„A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk..” (Róm 6, 4)

 

Február 22. vasárnap, évközi 7. vasárnap

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely