Hirdetések

2009.03.29.

Szent Pál apostol éve
„Most azonban felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Ró m 6, 22-23)
Március 29. vasárnap, Nagyböjt 5. vasárnapja

2009.03.22.

Szent Pál apostol éve
„De hála Istennek, hogy bár a bűnnek szolgáltatok, most már szívből engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyet kaptatok.
A bűntől megszabadulva az igazság szolgái lettetek.” (Róm 6, 17-18)
Március 22. vasárnap, Nagyböjt 4. vasárnapja:

2009.03.15.

Szent Pál apostol éve
   „Ne adjátok át tagjaitokat a bűnnek a gonoszság eszközeként, hanem mint a halálból életre keltek, adjátok magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek az Istennek.
A bűn ugyanis többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alá vetve éltek, hanem a kegyelemben”. (Róm 6, 13-14)
Március 15. vasárnap, Nagyböjt 3. vasárnapja

2009.03.08.

Szent Pál apostol éve
    „Aki meghalt, az egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, aki azonban él, az Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban.” (Róm 6, 10-11)
Március 8. vasárnap, Nagyböjt 2. vasárnapja:

2009.03.01.

Szent Pál apostol éve
„Mert ha halálának hasonlóságában egybenőttünk vele, úgy leszünk feltámadásában is. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűn teste elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek.” (Róm 6, 5-6)

 

Március 1. vasárnap, Nagyböjt 1. vasárnapja

2009.02.22.

Szent Pál apostol éve
„A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk..” (Róm 6, 4)

 

Február 22. vasárnap, évközi 7. vasárnap

2009.02.15.

Szent Pál apostol éve
„Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást.” (Róm 5, 18)

 

Február 15. vasárnap, évközi 6. vasárnap

2009.02.08.

Szent Pál apostol éve
„A kegyelemmel azonban nem úgy áll a dolog, mint a bukással. Mert ha egynek bukása miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme, s az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.” (Róm 5, 15)

 

Február 8. vasárnap, évközi 5. vasárnap:

2009.02.01.

Szent Pál apostol éve
„Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért, noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb jó emberért vállalják a halált. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától”. (Róm 5, 6-9)

 

Február 1. Vasárnap, Évközi 4. vasárnap:

2009.01.25.

Szent Pál apostol éve
„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete”
(Róm 5,5)
Január 25. Vasárnap, Évközi 3. vasárnap:

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely