Hirdetések

2009.02.15.

Szent Pál apostol éve
„Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást.” (Róm 5, 18)

 

Február 15. vasárnap, évközi 6. vasárnap

2009.02.08.

Szent Pál apostol éve
„A kegyelemmel azonban nem úgy áll a dolog, mint a bukással. Mert ha egynek bukása miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme, s az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.” (Róm 5, 15)

 

Február 8. vasárnap, évközi 5. vasárnap:

2009.02.01.

Szent Pál apostol éve
„Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért, noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb jó emberért vállalják a halált. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától”. (Róm 5, 6-9)

 

Február 1. Vasárnap, Évközi 4. vasárnap:

2009.01.25.

Szent Pál apostol éve
„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete”
(Róm 5,5)
Január 25. Vasárnap, Évközi 3. vasárnap:

2009.01.18.

Szent Pál apostol éve

„Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá.
Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. (Róm 1, 19-20)

2009.01.11.

Urunk megkeresztelkedése

Január 11. Vasárnap, URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

„ Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, mert Isten ereje az mindenkinek az üdvösségére, aki hisz,
…  Mert Isten igazsága nyilvánul meg benne, amely a hitből hitre vezet, amint írva van: »Az igaz a hitből él« 
{Hab 2,4}.                             (Róm 1, 16-17)

2009. 01. 04.

Szent Pál apostol éve

Január 4. Vasárnap, URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) Főünnep

2008.12.28.

Szent Pál apostol éve

December 28. Vasárnap, A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF Ü.

Karácsonyest a családban

Karácsonyest a családban
KEDVES TESTVÉREK!

Karácsony - a Megtestesülés misztériumának - családi megünnepléséhez szeretnénk segítséget nyújtani ezzel a kis lappal.

2008. 12. 21.

Szent Pál apostol éve

December 21. Vasárnap, Advent 4. vasárnapja

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely