Hirdetések

2009.06.07.

Szentháromság vasárnap

„Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse?
S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Ezért meg van írva:
"Milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz."
(Róm
8, 32)

Június 7. vasárnap, SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA. 

2009.05.31.

Pünküsd 2009

„Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
(Róm 8, 32)

2009.05.24.

Húsvétvasárnap

„Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá tett, azokat meg is dicsőítette.”
(Róm 8, 30)


2009.05.17.

Húsvétvasárnap
„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.” (Róm 8, 28-29)
Május 17. vasárnap, HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

2009.05.10.

Húsvétvasárnap
„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.” (Róm 8, 26)
Május 10. vasárnap, HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

2009.05.04.

Húsvétvasárnap
„„Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan.” (Róm 8, 24-25)
Május 3. vasárnap, HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

2009.04.26.

Húsvétvasárnap
„De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását.” Róm 8, 18-19)
Április 26. vasárnap, HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

2009.04.19.

Isteni irgalmasság

„A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8, 16)

 
Április 19. vasárnap, HÚSVÉT 2. VASÁRNAP, AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

2009.04.12.

Húsvétvasárnap
"Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!”(Róm 8, 15)
Április 12. vasárnap, HÚSVÉTVASÁRNAP, KRISZTUS FELTÁMADÁSA

2009.04.06.

Virágvasárnap 2009.04.05.
Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által..” (Róm 8, 11)"
Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely